Περιεχόμενο που σχετίζεται με τις εξελίξεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.