εργασίες (projects)

Περιεχόμενο που σχετίζεται με διάφορες εργασίες του Βασίλη που έγραψε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

rename_photos.sh: Rename your photos with a handy BASH script

Remember my post about renaming those photos from the useless DSC_xxxx.jpg filename notation to a more meaningful one?

Well, I made a few tweaks with the script and I am now releasing it as FOSS (GPL v.3). You can get the source code here:

rename_photos-0.1.tar.gz (12.7 KiB)

Run the script without arguments to see its usage. It couldn't be simpler. The script requires the exiftool package to be installed.

Comments are always appreciated. I am novice with shell scripting, so please, be gentle...

διάφορα / miscellaneous: 
υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 3.7 (25 votes)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Greek translation of core messages of the Yii framework

As you might remember, I wrote about the Yii web application framework some time ago. As all projects like this, localization is an important step for the wider adoption of the framework. So, I've finally completed the Greek translation of the Yii core messages (the messages that Yii uses internally for mostly informational purposes). The current version is 1.0.7, but tomorrow Qiang is expected to release version 1.0.8, which will include the complete translation. There are more to translate, like the user guide, the blog guide, etc., but these are huge...

Stay tuned for more Yii news.

διάφορα / miscellaneous: 
υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 2.8 (5 votes)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Meet Yii: a new PHP framework

Lately, I've been searching for a robust, efficient and well documented PHP framework. In case you are not familiar with the term framework, all you need to know is that a framework is a set of programming code that is usually targetted for general purpose applications and is supposed to take the burden of coding repetitive tasks from the developer, leaving him/her to concentrate more on the business logic. So, a web application framework -and in our case- a PHP framework is a set of classes that deal with data validation, connection to databases, authentication, session management, etc., features that any web application has.

διάφορα / miscellaneous: 
υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 3.1 (35 votes)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Μεταπτυχιακή εργασία (Ιανουάριος 2007)

Στο συνημμένο αρχείο pdf, θα βρείτε το πλήρες κείμενο της εργασίας μου για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο τίτλος της εργασίας είναι

Ανάπτυξη εφαρμογής αντίστροφης μηχανικής για αντικειμενοστραφή συστήματα λογισμικού

υπό την επίβλεψη του λέκτορα Χατζηγεωργίου Αλέξανδρου.

Υπάρχει επίσης διαθέσιμο και το λογισμικό της εργασίας σε μορφή jar. Απαιτεί JRE 1.5 για την εκτέλεσή του.

διάφορα / miscellaneous: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 3.1 (8 votes)

Πτυχιακή εργασία (Μάρτιος 2000)

Στο συνημμένο αρχείο pdf, θα βρείτε το πλήρες κείμενο της πτυχιακής μου εργασίας που κατέθεσα για το πτυχίο, τον Μάρτιο του 2000, με θέμα

Διαχείριση και δεικτοδότηση ελευθέρου κειμένου

με επιβλέπων τον καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Δέρβο Δημήτριο.

Θα παρακαλούσα την αναφορά στην εργασία και το όνομά μου αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα της. Για οποιαδήποτε παρατήρηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

διάφορα / miscellaneous: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 2.9 (9 votes)
Εγγραφή στο RSS - εργασίες (projects)