γέλιο (fun)

Ώρα για λίγο γέλιο

Τρόπος σκέψης γυναικών-ανδρών

Το παρακάτω ανέκδοτο συνοψίζει σε λίγες γραμμές τη διαφορά στον τρόπο σκέψης των γυναικών και των ανδρών σε θέματα εξωτερικής εμφάνισης.

Χρήσιμο / Useful: 
Average: 3 (10 votes)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - γέλιο (fun)