Άδειες (licenses), GPL, FSF και άλλα...

Τις τελευταίες μέρες, στη λίστα ταχυδρομείου (mailing list ελληνιστί) development του Drupal (την παρακολουθώ εδώ και ορισμένους μήνες), έχει τεθεί το εξής ζήτημα:

Το Drupal δίνεται με την άδεια GPL v2. Όσοι προγραμματιστές γράφουν μονάδες (modules) για αυτό, πρέπει να τις δίνουν υπό την GPL επίσης. Υπάρχουν όμως ορισμένες μονάδες, που λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ του Drupal και λογισμικού που είναι είτε κλειστό (proprietary), είτε διανέμεται με άδεια μη συμβατή με το Drupal.

Ένας από τους προγραμματιστές που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του Drupal, επικοινώνησε με το Free Software Foundation σχετικά με την παραπάνω κατάσταση και η θέση του FSF είναι ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της GPL, ότι δηλαδή το λογισμικό που συνδέεται μέσω της μονάδας-γέφυρας με το Drupal θα έπρεπε και αυτό να διανέμεται υπό άδεια συμβατή με τη GPL (ή την ίδια τη GPL). Όπως καταλαβαίνει κανείς, το όλο ζήτημα αποτελεί ένα δυσδιάκριτο πεδίο. Το FSF θεωρεί ότι εφόσον η μονάδα-γέφυρα καλεί συναρτήσεις τόσο από το Drupal όσο και από το κλειστό λογισμικό, τα θεωρεί όλα ως μία μονάδα, που θα έπρεπε να διανέμεται υπό άδεια GPL ή συμβατή.

Οι απόψεις διίστανται. Πολλοί προγραμματιστές θεωρούν ότι είναι κρίμα να πάνε χαμένες τόσες ανθρωποώρες σχετικά με την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων-γεφυρών (και δεν έχουν άδικο εδώ που τα λέμε), άλλοι συμφωνούν με το FSF (λίγοι), ενώ άλλοι προσπαθούν να βρουν ενδιάμεσες λύσεις.

Σίγουρα το ζήτημα είναι πολύπλευρο και δεν εξαντλείται σε μια σειρά από 10-20 e-mail. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται η άποψη ατόμων που ειδικεύονται στον τομέα των αδειών (licenses), της πνευματικής ιδιοκτησίας (intellectual property), των νόμων γύρω από το λογισμικό, κτλ. Παρόμοιο θέμα τέθηκε πρόσφατα και με το Joomla και με τα extension του, θέμα που δεν παρακολούθησα τόσο στενά βέβαια.

Το σίγουρο είναι ότι το ζήτημα απαιτεί μελέτη (για όσους τους ενδιαφέρουν τέτοια ζητήματα). Στο διαδίκτυο υπάρχουν δύο βιβλία (που αναφέρθηκαν στη λίστα του Drupal) του 2004, γραμμένα από δικηγόρους σχετικούς με το ζήτημα, τα οποία δίνονται δωρεάν, σε μορφή .pdf και πραγματεύονται το θέμα του ανοικτού λογισμικού και των αδειών του. Διαβάστε τα:

Καλό διάβασμα!

υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 3.2 (6 votes)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality